Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Lucjan Miś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; lucjan.mis[at]uj.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; katarzyna.ornacka[at]uj.edu.pl

Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; borys.cymbrowski[at]uj.edu.pl

Redaktor językowy: Annamaria Orla-Bukowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; aorlabukowska[at]gmail.com

Członkowie zespołu redakcyjnego:
Wojciech Adamek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; wojciech.adamek[at]uj.edu.pl
Magdalena Ślusarczyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; magdalena.slusarczyk[at]uj.edu.pl