Kontakt

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Katarzyna Ornacka
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wsparcie techniczne

Administracja techniczna