Facebook jako element zarządzania strategicznego czy kula u nogi nadawców? Przykład Estonii i Polski

  • Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Słowa kluczowe: Facebook, social media in Estonia, social media in Poland, dailies in Estonia, dallies in Poland

Abstrakt

Facebook as an Element of Strategic Management or Broadcasters Ball and Chain. Example of Estonia and Poland

The social media are more and more important in creating the strategy for conventional media development. The aim of this article is to demonstrate how social media as Internet tools can diversify access to media and affect on the dynamics of dialogue with readers. Discovering the specifics of the Internet communication via social media becomes important. The article contains the characteristics of leading national dailies in Estonia and Poland and description their Facebook profiles. The authoress has examined the number of entries, likes and news sharing on dailies official Facebook profiles in the first two weeks of April 2015 (1.04.2015–15.04.2015). The results of the analysis are far from optimistic. The official dailies profiles available on Facebook are not a represent significant platform for dialogue. There are not effective for maintaining relationships between customers and newspapers. Maintaining a Facebook account in many cases seems to be only a necessity. In most cases it is not a complementing channel of communication between traditional press and readers. Only a few media publishers can lead account on Facebook in effective way.

Bibliografia

Goggin G., Global Mobile Media, Routledge, New York 2011.

Hjorth L., Mobile Media in the Asia-Pacific, Routledge, London 2009.

Hjorth L., Arnold M., Online@AsiaPacific: Mobile, Social and Locative in the Asia-Pacific Region, Routledge, London 2013.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kowalski T., Zarządzanie w mediach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Kreft J., Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010.

Publikacje i raporty instytucji

Kolenda P. (red. nauk.), Perspektywy rozwojowe. Mobilne online w Polsce – IAB Polska, Raport 2014, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fiab.org.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fraport_iab_polska_mobile.pdf&ei=syiHVeDZMcmnsAGjlY2wDg&usg=AFQjCNEbFNrpxHS17Oa3QvKZyJDQ2Wbg4w&sig2=1AJ829qlmFeOc-D1G07EYw&bvm=bv.96339352,d.bGg, 2014 [dostęp: 22.05.2015].

TNS, Już 44% Polaków posiada smartfony. I prawie wszyscy odróżniamy je od zwykłego telefonu (infografika), 2014, http://www.tnsglobal.pl/informacje/juz-44-polakow-posiada--smartfony-i-prawie-wszyscy-odrozniamy-je-od-zwyklego-telefonu-infografika [dostęp: 23.06.2015].

Komisja Europejska, Digital Agenda for Europe, Digital Economy and Society Index 2015, Country Profile: Estonia, 19.02.2015, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/desi-2015-country-profiles [dostęp: 23.06.2015].

Komisja Europejska, Digital Agenda for Europe, Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2015, Profil państwa: Polska, 19.02.2015, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/desi-2015-country-profiles [dostęp: 23.06.2015].

Komunikat Zarządu ZKDP o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2002 r., http://www.teleskop.org.pl/zkdp/index.jsp?p=publicDataNoReg [dostęp: 23.06.2015].

We Are Social Singapore, Raport, Social, Digital & Mobile in Europe 2014, 5.02.2014, http://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-in-europe [dostęp: 13.03.2015].

Urząd Statystyczny Estonii, Most requested statistics 2015, http://www.stat.ee/main-indicators [dostęp: 29.06.2015].

Artykuły z czasopism naukowych

Goggin G., Facebook’s mobile career, „New Media & Society” 2014, vol. 16, no. 7, s. 1068–1086.

Mielczarek T., Dlaczego Polacy nie czytają gazet?, „Rocznik Bibliograficzno-Prasoznawczy” 2012, t. 4/15, z. 2, s. 13–30, www.ujk.edu.pl/ibib/studia/pdf/152/dlaczego_polacy.pdf [dostęp: 22.03.2015].

Vihalemm P., Lauristin M., Kõuts R., Trends in Estonian Media Landscape 2000–2012, „Media Transformations” 2012, vol. 6, s. 12–63.

Mobile w Polsce i na świecie w 2015 r., http://mobirank.pl/2015/01/21/mobile-w-polsce-na--swiecie-w-2015-roku/ [dostęp: 23.05.2015].

Newspaper circulation declines in Estonia, „The Baltic Times”, 6.01.2014, http://www.baltictimes.com/news/articles/34099/ [dostęp: 21.05.2015].

Newsy Internet, CBOS: Za prasę w sieci płacą młodzi, wykształceni i bogaci, „Press” 2015, http://www.press.pl/newsy/internet/pokaz/49209,CBOS_-Za-prase-w-sieci-placa-mlodzi_-wyksztalceni-i-bogaci [dostęp: 28.06.2015].

PAP, Francja ostatnia w UE, jeśli chodzi o czytanie prasy w sieci, 2013, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/francja-ostatnia-w-ue-jesli-chodzi-czytanie-prasy-w-sieci/s0wd6 [dostęp:9.02.2013].

Rekordowy zasięg serwisu rp.pl, https://www.facebook.com/dziennikrzeczpospolita/photos/a.123899460984465.8517.113356018705476/885871594787244/?type=1&theater [dostęp:23.06.2015].

Stysiak M., Polska to czytelnicze pustkowie. Księgarniom grozi bankructwo, „Gazeta Wyborcza”,13.02.2015, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17400775,Polska_to_czytelnicze_pustkowie__Ksiegarniom_grozi.html#ixzz3eUJYSQNd [dostęp: 3.03.2015].

www.eall.ee [dostęp: 22.05.2014].

Zuckerberg M., Is connectivity a human right? Facebook Newsroom / Czy dostęp do łączności i informacji jest prawem człowieka?, https://www.facebook.com/isconnectivityahumanright [dostęp: 3.05.2015].

Opublikowane
2016-07-20
Dział
Articles