Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

Redaktor naczelny (od czerwca 2014 r.): dr hab. Jan Kreft

Zastępca redaktora naczelnego: dr Malwina Popiołek  dr Anna Modzelewska

Sekretarz redakcji: dr Michał Wójciak

Redaktor językowy (od 2020): dr Adam Krzyk

Redaktor naczelny (od 2013 r. do maja 2014 r.): prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

Redaktor naczelny (od czerwca 2014 r. do września 2019): dr hab. Jan Kreft