Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
- obecnie wydawany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademię Umiejętności. Pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN. Od samego początku Przegląd Polonijny był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania polonii analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji.

Strona WWW | ISSN 2081-4488 | e-ISSN 2544-4972 | Częstotliwość kwartalnik | Punkty MEiN: 100