Kokowski, Michał. “Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU W Roku 2020/2021”. Studia Historiae Scientiarum 20 (September 13, 2021): 947–953. Accessed January 29, 2023. https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7557.