Kokowski, Michał. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma. Część 8”. Studia Historiae Scientiarum 20 (September 13, 2021): 21–28. Accessed May 23, 2024. https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/7521.