Kokowski, Michał. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma: Część 6”. Studia Historiae Scientiarum 18 (November 15, 2019): 19–23. Accessed October 3, 2022. https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/6901.