Kokowski, Michał. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma. Część 5”. Studia Historiae Scientiarum 17 (December 12, 2018): 17–20. Accessed July 15, 2024. https://ojs.ejournals.eu/SHS/article/view/SHS.18.002.9322.