Kokowski, M. “Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU W Roku 2020/2021”. Studia Historiae Scientiarum, vol. 20, Sept. 2021, pp. 947-53, doi:10.4467/2543702XSHS.21.028.14059.