Kokowski, M. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma. Część 8”. Studia Historiae Scientiarum, vol. 20, Sept. 2021, pp. 21-28, doi:10.4467/2543702XSHS.21.002.14033.