Kokowski, M. “Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU W Roku 2019/2020”. Studia Historiae Scientiarum, vol. 19, Sept. 2020, pp. 609-12, doi:10.4467/2543702XSHS.20.022.12578.