Kokowski, M. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma: Część 6”. Studia Historiae Scientiarum, vol. 18, Nov. 2019, pp. 19-23, doi:10.4467/2543702XSHS.19.002.11008.