Kokowski, M. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma. Część 5”. Studia Historiae Scientiarum, vol. 17, Dec. 2018, pp. 17-20, doi:10.4467/2543702XSHS.18.002.9322.