Kokowski, M. (2021) “Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2020/2021”, Studia Historiae Scientiarum, 20, pp. 947–953. doi: 10.4467/2543702XSHS.21.028.14059.