Kokowski, M. (2021) “Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 8”, Studia Historiae Scientiarum, 20, pp. 21–28. doi: 10.4467/2543702XSHS.21.002.14033.