Kokowski, M. (2020) “Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2019/2020 ”, Studia Historiae Scientiarum, 19, pp. 609–612. doi: 10.4467/2543702XSHS.20.022.12578.