Kokowski, M. (2019) “Ewolucyjna transformacja czasopisma: Część 6 ”, Studia Historiae Scientiarum, 18, pp. 19–23. doi: 10.4467/2543702XSHS.19.002.11008.