Kokowski, M. (2018) “Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 5”, Studia Historiae Scientiarum, 17, pp. 17–20. doi: 10.4467/2543702XSHS.18.002.9322.