Kokowski, Michał. 2021. “Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU W Roku 2020/2021”. Studia Historiae Scientiarum 20 (September):947-53. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.028.14059.