Kokowski, Michał. 2021. “Władysław Natanson I Alfred Landé a Prawo Plancka, Statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona Oraz Statystyka Bosego”. Studia Historiae Scientiarum 20 (September):509-67. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.015.14046.