Kokowski, Michał. 2021. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma. Część 8”. Studia Historiae Scientiarum 20 (September):21-28. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.002.14033.