Kokowski, Michał. 2020. “Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU W Roku 2019/2020”. Studia Historiae Scientiarum 19 (September):609-12. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.022.12578.