Kokowski, Michał. 2019. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma: Część 6”. Studia Historiae Scientiarum 18 (November):19-23. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.002.11008.