Kokowski, Michał. 2018. “Ewolucyjna Transformacja Czasopisma. Część 5”. Studia Historiae Scientiarum 17 (December):17-20. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.002.9322.