Kokowski, M. (2021). Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2020/2021. Studia Historiae Scientiarum, 20, 947–953. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.028.14059