Kokowski, M. (2021). Władysław Natanson i Alfred Landé a prawo Plancka, statystyka Boltzmanna-Plancka-Natansona oraz statystyka Bosego. Studia Historiae Scientiarum, 20, 509–567. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.015.14046