Kokowski, M. (2021). Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 8. Studia Historiae Scientiarum, 20, 21–28. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.002.14033