Kokowski, M. (2020). Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2019/2020 . Studia Historiae Scientiarum, 19, 609–612. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.20.022.12578