Kokowski, M. (2019). Ewolucyjna transformacja czasopisma: Część 6 . Studia Historiae Scientiarum, 18, 19–23. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.002.11008