Kokowski, M. (2018). Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 5. Studia Historiae Scientiarum, 17, 17–20. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.002.9322