(1)
Kokowski, M. Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU W Roku 2020/2021. Stud. Hist. Sci. 2021, 20, 947-953.