(1)
Kokowski, M. Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU W Roku 2019/2020. Stud. Hist. Sci. 2020, 19, 609-612.