[1]
Kokowski, M. 2021. Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2020/2021. Studia Historiae Scientiarum. 20, (Sep. 2021), 947–953. DOI:https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.028.14059.