[1]
Kokowski, M. 2018. Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 5. Studia Historiae Scientiarum. 17, (Dec. 2018), 17–20. DOI:https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.18.002.9322.