Aktualny numer

Tom 3 (2017)
Opublikowane: 2017-11-06

Articles

Wyświetl wszystkie numery

Redaktor naczelny: Inga Kawka
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Nodżak
Sekretarz redakcji: Anna Juryk 


Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Publikujemy artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawa administracyjnego oraz prawa UE, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego. 


Strona WWW  ISSN 2449-7797  e-ISSN 2449-7800 Częstotliwość rocznik   Numer rejestracji sądowej Nr Rej. Pr. 2818