Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naukowy
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

Sekretarz Redakcji
Małgorzata Płoszaj

Komitet redakcyjny
dr hab. Dorota Czyżowska
dr hab. Joanna Kossewska
dr hab. Dorota Kubicka
dr Małgorzata Stępień-Nycz

Redaktor językowy
Agnieszka Stęplewska

Redaktor statystyczny
dr hab. Jerzy Marzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Funkcję redaktorów tematycznych pełnią członkowie Komitetu Redakcyjnego.

Adres Redakcji:
Redakcja Psychologii Rozwojowej
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
Adres e-mail: sekcja@apple.phils.uj.edu.pl 

WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
te. +48 12 6311880

Loading...