The history of mathematics in the Krakow University of Technology (1945–2015) (in Polish)

Authors

  • Jan Koroński Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej

DOI:

https://doi.org/10.4467/23921749PKHN_PAU.16.006.5262

Keywords:

Krakow University of Technology, Institute of Mathematics, History of Mathematics

Abstract

The subject of the paper is the history of Mathematics at the Krakow University of Technology since 1945 up to 2015. It presents profiles of the most famous mathematicians in the history of the Krakow University of Technology (M. Krzyżański, J. Bochenek, F. Barański, I. Łojczyk-Królikiewicz) and some information about their scientific achievements.

Author Biography

Jan Koroński, Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej

References

ZBIORY ARCHIWALNE

Archiwum Politechniki Krakowskiej. Mirosław Krzyżański (teczka osobowa), sygn. 98/388.

Archiwum Politechniki Krakowskiej. Feliks Barański (teczka osobowa), sygn. 98/387/121.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krzyżański Mirosław (teczka osobowa), sygn. S III 246.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krzyżański Mirosław (teczka habilitacyjna), sygn. WMP 46.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krzyżański Mirosław (teczka profesorska), sygn. MFC 34.

OPRACOWANIA

Flaga, Kazimierz (red.) 2005: Politechnika Krakowska w latach 1995–2005: Jubileusz 60-lecia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 2015: Historia. Publikacja dostępna w Internecie: https://www.impan.pl/pl/instytut/historia.

Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej 2015: Projekty badawcze. Publikacja dostępna w Internecie: http://www.matematyka.pk.edu.pl/?addr=wspolpraca.php.

Koroński, Jan 2012: Królowa nauk dla przyszłych inżynierów. Nasza Politechnika 7–8/2012, ss. 21–22.

Koroński, Jan 2013: Mirosław Krzyżański (1907–1965) i jego monografia z równań różniczkowych cząstkowych. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(4), ss. 7–28.

Łojczyk-Królikiewicz, Irena 2015: A method of appropriate functions to the ordinary second order functional-differential systems. (Ed. J. Koroński). Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN 978-83-72742-847-9.

Materiały Archiwalne Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej. Pismo rektora PK z dnia 02.11.1999, sygn. R-113/4625/99.

Materiały Archiwalne Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej. Pismo rektora PK z dnia 21.08.2012, sygn. R-1/003295/2012.

Materiały Archiwalne Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej. Protokół z posiedzenia nr 104 Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w dniu 16.12.2015 (brak sygnatury).

Masiarz, Władysław (red.) 1995: Jednostki międzywydziałowe Politechniki Krakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Muszyński, Władysław (red.) 1995: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1945–1995. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Rączka, Jan Władysław 1976: Politechnika Krakowska 1946–1976. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Wątorski, Jan (red.) 1970: Politechnika Krakowska: 1945–1970. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne.

Published

2015-11-24

Issue

Section

RESEARCH PAPERS